1. Főoldal
  2. »
  3. Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben Geotools Europe GNSS Kft. (székhelye: 1142 Bp., Szőnyi út 30-34. cégjegyzékszáma: 01-09-972381), mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatja a weboldala látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

1. Bevezetés

A Geotools Europe GNSS Kft. tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A Geotools Europe GNSS Kft. az Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelenti.
A Geotools Europe GNSS Kft. által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.
A Geotools Europe GNSS Kft. által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan – a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott – esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Geotools Europe GNSS Kft. – hez, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.
A Geotools Europe GNSS Kft. elérhetőségei:

Geotools Europe GNSS Kft.
Cím: 1142 Bp., Szőnyi út 30-34.
e-mail: info[at]geotoolseuropegnss[dot]com

2. www.geotoolseuropegnss.com weboldallal kapcsolatos adatkezelés

2.1 Az Adatkezelésről a NAIH az Info tv. 65.§ (3) adatvédelmi nyilvántartást nem vezet.
2.2 Az Adatkezelés célja: a Geotools Europe GNSS Kft. Magyarország Kft. weboldalának igénybevételével kapcsolatos szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen a direktmarketing, és hírlevél célú megkeresésekre történő feliratkozás.
2.3. Az Adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: Adatok) köre: Teljes név (vezetéknév, keresztnév), E-mail cím, telefonszám, IP cím, érdeklődési körök.

3. A direktmarketing, és hírlevél célú adatkezelés

Abban az esetben, ha az érintett a www.geotoolseuropegnss.com weboldalon a hírlevélre feliratkozik, a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy az oldalra történő regisztrációja során a hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulását adja, úgy a 2.3. pont szerint kezelt adatai marketing célokra is felhasználásra kerülnek és az Adatkezelés direktmarketing (marketing) és/vagy hírlevél küldés céljából is történik az alábbiak szerint.
3.1. A hírlevél célú Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146186/2018  
3.2 Az Adatkezelés célja: az ügyfelek szokásainak elemzése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a Geotools Europe GNSS Kft. által kínált termékekről, szolgáltatásokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése, személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, direktmarketing, az Érintettek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, hírlevél küldése;
3.3 Az Adatkezelés során kezelt Adatok köre: Teljes név (vezetéknév, keresztnév), E-mail cím, telefonszám, IP cím, érdeklődési körök.
3.4 Az Adatkezelés jogalapja: A Geotools Europe GNSS Kft. felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk a Regisztráció vagy utólag hírlevélre / weboldalra történő regisztráció során a hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § – a, valamint a Gr. tv. 6. § -a.
Az Érintett a választása jelölésével a Gr. tv. 6. § szerinti kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Geotools Europe GNSS Kft. a személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és részére közvetlen üzletszerzés útján reklám,- és egyéb küldeményeket, a Geotools Europe GNSS Kft.ban elérhető termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat és ajánlatokat küldjön, valamint hírleveleket továbbítson.
Az Érintettnek a választásának megfelelő jelölésével lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a fenti adatkezelési célok azaz a direktmarketing és a hírlevél küldés tekintetében együttesen adja meg, illetőleg vonja vissza.
3.5 Az Adatok forrása: az Adatkezeléssel érintett Adatokat az Érintettek önkéntesen bocsátják a Geotools Europe GNSS Kft. rendelkezésére a Regisztráció, a Szolgáltatások igénybevétele vagy a Geotools Europe GNSS Kft. –vel való kapcsolattartás során.
3.6 Az Adatkezelés időtartama: Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Regisztráció során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.
Az Adatvédelmi Tájékoztató jelen 3. pontjában meghatározott Adatkezeléshez, azaz a direktmarketinghez és a hírlevél küldéshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen és indokolás nélkül együttesen vagy külön – külön is visszavonható, illetve lemondható.
3.7 Adatfeldolgozók:
A Geotools Europe GNSS Kft. az Adatkezelés során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
neve: Geotools Europe GNSS Kft.
neve: Biró Szilvia ügyvezető
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatbázis kezelés/feldolgozás, hírlevél küldés.
A Geotools Europe GNSS Kft. az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az Érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az Érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

4. A www.geotoolseuropegnss.com weboldal látogatói adatainak kezelése

A weboldal látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a Geotools Europe GNSS Kft. a weboldal, az elérhető Szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést és adatkezelést, amelyet a weboldal látogatói a böngészésükkel tudomásul vesznek és elfogadnak.
A weboldal böngészése során naplófájlban rögzítésre kerül a látogató által a böngészés során használt IP cím, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldal adatai, valamint a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusadatai. A Geotools Europe GNSS Kft. a naplófájlokat 30 napig tárolja, azt követően pedig törli.
Ugyanakkor a Geotools Europe GNSS Kft. a fenti adatokat a Regisztráció, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.
A weboldal html kódja a Geotools Europe GNSS Kft. – tól független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. A felhasználó számára esetlegesen célzott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Felhívjuk a honlapra látogatók figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. A Geotools Europe GNSS Kft. és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére terjed ki, a látogatók személyes adatainak átadása, továbbadása nem történik.

5. Cookie-k (sütik)

A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma és munkamenet azonosító. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
Ezekről bővebb információ megtalálható a
https://www.google.com/policies/technologies/types/
és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

6. Adattovábbítás, az Adatok megismerésére jogosultak köre, az Adatok informatikai védelme

6.1 Adattovábbítás
A Geotools Europe GNSS Kft. az általa kezelt személyes Adatok tekintetében adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.
6.2 Az Adatok megismerésére jogosultak köre:
Az Adatok megismerésére a Geotools Europe GNSS Kft. Adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.
6.3 Az Adatok védelme
A Geotools Europe GNSS Kft. az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az Adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

7. Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintettek az Adatkezelésről a Geotools Europe GNSS Kft. – től tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek (az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják), illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

A Geotools Europe GNSS Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele www.geotoolseuropegnss.com/adatvedelem weboldalon történik.

A Geotools Europe GNSS Kft. a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törlés helyett a Geotools Europe GNSS Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A weboldal általában a személyes adatok megadása nélkül látogatható, néhány szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, bizonyos személyes adatok ( pld. név, e-mail cím; telefonszám) megadása.
A weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat (pld. Hírlevélre feliratkozásnál).
A Geotools Europe GNSS Kft. minden szükséges lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.
A Geotools Europe GNSS Kft. a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt képez ez alól, amennyiben arra jogosult hatóságok a jogszabályokban meghatározott módon kérik fel a Geotools Europe GNSS Kft.-t a személyes adatok átadására.

8. Az Adatok:

A „Kapcsolat” űrlapon, a rögzítéshez szükséges adatok (melyek személyes adatnak minősülnek):
Név
E-mail cím
Telefonszám

Emellett a „Kapcsolat” űrlapon megadható továbbá a fentieken túl:
Mi iránt érdeklődik a látogató
Milyen formában vár téjékoztatást

Ezeket az adatokat az elektronikus levelezéshez használjuk fel.
Adatai módosítását bármikor kérheti elérhetőségeink valamelyikén.

9. Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozata a Geotools Europe GNSS Kft. nyilvántartásba vételéről.